Dětské pleny Bambo Nature a životní prostředí

Péči o životní prostředí při výrobě dětských plen Bambo Nature vnímáme jako samozřejmost

Abena, dánský výrobce dětských plen a produktů Bambo Nature, dobrovolně podstupuje přísné a důkladné kontroly svých produktů.

Stanovení kritérií je založeno na posouzení dopadů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku – od výběru surovin, výroby, spotřeby i vzniku odpadů. To znamená, že všechny vybírané suroviny, dodavatelé, obchodní partneři, distributoři a dceřiné společnosti musí přijmout tyto principy a aktivně s nimi pracovat v denní podnikové praxi.

Abena a jejich dodavatelé surovin byly nezávisle testovány a úspěšně splnili řadu přísných podmínek, pokud jde o dopad na životní prostředí svých výrobků.

Výrobky Bambo Nature jsou jedinými dětskými plenami na světě certifikovanými skandinávským ekologickým označením „Nordic EcoLabel“. Kromě toho, Abena splňuje komplexní politiku Total Quality Management zahrnující certifikáty ISO, OSHAS 18001 certifikáty a certifikaci SA8000 CSR, a je členem Organizace spojených národů Global Compact.

Ekologie a životní prostředí

Přísné kontroly našich výrobků a dodavatelů zaručují minimální dopad na životní prostředí. Všechny naše výrobky jsou vyráběny z obnovitelných zdrojů a zísakli řadu certifikací. Jako jedinná značka dětských plen se pyšníme certifikátem Nordic ecolabel.

Klíčové vlastnosti produktů a výroby dětských eko plen Bambo Nature

 • Pouze nejmodernější obnovitelné suroviny
 • Dřevo použité pro výrobu buničiny pochází z kontrolovaného lesního hospodářství, kde je více stromů vysazováno než pokáceno
 • Absolutní zákaz používání chloru během procesu bělení
 • Nepoužívají se žádné chemické látky nebo směsi z SVHC
 • Nejsou použity žádné známé látky, které jsou škodlivé pro zdraví nebo životní prostředí (Ftaláty, Formaldehyd (HCHO), Organotins (MBT, DBT, TBT) - Kalafunu, Těžké kovy, Azo-pigmentů, Chlor (CI), PVC)
 • Abena zajišťuje, aby se zabránilo použití chemických látek nebo jejich sloučenin, které jsou známy jako dráždivé
 • Položka sezAbena dohlíží na nezbytné snížení spotřeby energienamu
 • Abena se řídí požadavky na spotřebu zdrojů
 • Při výrobě se musí splňovat kritéria na tovární emise do ovzduší, vody i půdy
 • Abena snížila znečištění oxidem uhličitým
 • Při výrobě nesmí být používány žádné chemikálie
 • Abena navrhla absorpční jádro s minimálním obsahem SAP
 • Nová technologie – výroba absorbentu z pšeničného škrobu
 • Abena téměř úplně snížila veškerý odpad při výrobě.
 • Poprašek a prach z buničiny je filtrován, sbírán a prodán pro další využití
 • Zaměření na balení a distribuci: minimalizace vzniku odpadu a minimální využití paliv
 • Metoda 3R: recycle/reduce/reuse (recyklace x minimalizace x znovupoužití)
 • Abena snižuje světové emise CO2 použitím recyklovaných plastů
 • Výrobky a obaly lze likvidovat recyklací, spalováním nebo kompostováním
 • Produkty jsou navrženy tak, aby byly snadno rozložitelné a tak mohly být recyklovány nebo kompostovány
 • Bambo Nature jsou z části biologicky odbouratelné pleny, především samotná buničina pleny. V celkovém výsledku jsou tedy 3x více rozložitelné než pleny ostatních značek
 • Stora Enso, dodavatel celulózy je členem projektu Čistá doprava